Velkommen til den nye redigeringsfunksjonen!

Denne modusen gjør at man kan skrive og samtidig se med en gang hvordan innlegget vil se ut etter det er publisert.

Her vil det komme en kjapp brukerveiledning…

Annonser´ i Tidens Agenda

Det er enkelt å annonsere i Tidens Agenda, og som et nytt medium er vi fleksible og rimelige. Du kan i stor grad selv bestemme hvor  på nettsidene du ønsker å annonsere. En annonsekampanje kan f.eks. kjøres på alle sidene, bare på forsiden eller bare på fortsettelsessider.

I tillegg kan redaksjonen etter avtale føre i pennen en artikkel/reportasje om ditt produkt. En slik artikkel/reportasje vil da bli tydelig merket som annonsebilag ihht. Tekstreklame-plakaten.                                                                                                                                                                                                         

Du kan annonsere i Tidens Agenda etter en avtalt pris eller etter CPM-prinsippet. CPM står for «cost per mille» og er annonsekostnaden pr. 1000 visninger. Ved bruk av CPM vil du alltid få det du betaler for.                                                                                                                                                                                         

Ta kontakt!